آرتچارت | بدون عنوان از محمدرضا شریف‌زاده
بدون عنوان
برآورد
500,000,000﷼
992 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
1,389 دلار آمریکا
قیمت فروش
770,000,000﷼
1,528 دلار آمریکا
28.333%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | فضاهای امید از مهدی قدیانلو
فضاهای امید
برآورد
£600
789 دلار آمریکا
-
£800
1,053 دلار آمریکا
قیمت فروش
£750
987 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 1 بهمن 1398
آرتچارت | آن‌ها معمولاً موضوعات کلاسیک ، انجیل و هندو را به تصویر می کشند از کور پور
آن‌ها معمولاً موضوعات کلاسیک ، انجیل و هندو را به تصویر می کشند
برآورد
£12,000
15,190 دلار آمریکا
-
£18,000
22,785 دلار آمریکا
قیمت فروش
£15,000
18,987 دلار آمریکا
0%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 25 تیر 1399
آرتچارت | آن‌ها معمولاً موضوعات کلاسیک ، انجیل و هندو را به تصویر می کشند از کور پور
آن‌ها معمولاً موضوعات کلاسیک ، انجیل و هندو را به تصویر می کشند
برآورد
£12,000
15,190 دلار آمریکا
-
£18,000
22,785 دلار آمریکا
قیمت فروش
£15,000
18,987 دلار آمریکا
0%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 25 تیر 1399
آرتچارت | قتل امیرکبیر از مجموعه زیرزمین از سیامک فیلی‌زاده
قتل امیرکبیر از مجموعه زیرزمین
برآورد
6,000,000,000﷼
10,000 دلار آمریکا
-
8,000,000,000﷼
13,333 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,600,000,000﷼
11,000 دلار آمریکا
5.714%
تاریخ حراج
تهران - 15 تیر 1403
آرتچارت | اوزیمندیان، پادشاه پادشاهان (قطعه شماره 8) از کور پور
اوزیمندیان، پادشاه پادشاهان (قطعه شماره 8)
برآورد
£8,000
11,116 دلار آمریکا
-
£12,000
16,674 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,725
7,955 دلار آمریکا
42.75%
تاریخ حراج
کریستیز - 3 تیر 1400
آرتچارت | یا علی مدد از خسرو حسن زاده
یا علی مدد
برآورد
£3,000
3,529 دلار آمریکا
-
£5,000
5,882 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,008
1,186 دلار آمریکا
74.8%
تاریخ حراج
کریستیز - 19 آبان 1401
آرتچارت | مُهر ان شاالله از عبدالناصر قارم
مُهر ان شاالله
برآورد
€6,000
7,313 دلار آمریکا
-
€8,000
9,750 دلار آمریکا
قیمت فروش
€9,100
11,091 دلار آمریکا
30%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
آرتچارت | از مجموعه خروج شیرین و فرهاد از بابک کاظمی
از مجموعه خروج شیرین و فرهاد
برآورد
 
قیمت فروش
25.714%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395