آرتچارت | فضاهای امید از مهدی قدیانلو
فضاهای امید
تاریخ حراج
حراج‌های متفرقه - 12 مرداد 1400
آرتچارت | آن‌ها معمولاً موضوعات کلاسیک ، انجیل و هندو را به تصویر می کشند از کور پور
آن‌ها معمولاً موضوعات کلاسیک ، انجیل و هندو را به تصویر می کشند
برآورد
£12,000
15,190 دلار آمریکا
-
£18,000
22,785 دلار آمریکا
قیمت فروش
£15,000
18,987 دلار آمریکا
0%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 25 تیر 1399
آرتچارت | آن‌ها معمولاً موضوعات کلاسیک ، انجیل و هندو را به تصویر می کشند از کور پور
آن‌ها معمولاً موضوعات کلاسیک ، انجیل و هندو را به تصویر می کشند
برآورد
£12,000
15,190 دلار آمریکا
-
£18,000
22,785 دلار آمریکا
قیمت فروش
£15,000
18,987 دلار آمریکا
0%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 25 تیر 1399
آرتچارت | دلیلی برای تبدیل شدن ، لحظه ای بین افسانه و تاریخ ، شماره 1 از فرهاد احرارنیا
دلیلی برای تبدیل شدن ، لحظه ای بین افسانه و تاریخ ، شماره 1
برآورد
$12,000
-
$18,000
قیمت فروش
$10,000
33.333%
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 تیر 1399
آرتچارت | اوزیمندیان، پادشاه پادشاهان (قطعه شماره 8) از کور پور
اوزیمندیان، پادشاه پادشاهان (قطعه شماره 8)
برآورد
£8,000
11,116 دلار آمریکا
-
£12,000
16,674 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,725
7,955 دلار آمریکا
42.75%
تاریخ حراج
حراج کریستیز - 3 تیر 1400
آرتچارت | یا علی مدد از خسرو حسن زاده
یا علی مدد
برآورد
£3,000
3,529 دلار آمریکا
-
£5,000
5,882 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,008
1,186 دلار آمریکا
74.8%
تاریخ حراج
حراج کریستیز - 19 آبان 1401
آرتچارت | مُهر ان شاالله از عبدالناصر قارم
مُهر ان شاالله
برآورد
€6,000
7,313 دلار آمریکا
-
€8,000
9,750 دلار آمریکا
قیمت فروش
€9,100
11,091 دلار آمریکا
30%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
آرتچارت | از مجموعه خروج شیرین و فرهاد از بابک کاظمی
از مجموعه خروج شیرین و فرهاد
برآورد
 
قیمت فروش
25.714%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
آرتچارت | برج از زیاد انتر
برج
برآورد
£6,000
8,279 دلار آمریکا
-
£8,000
11,039 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,560
10,432 دلار آمریکا
8%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400