• بدون عنوان از مجموعه در گذر زمان 1392
  • چاپ دیجیتال، اکریلیک و آیینه روی تخته
  • نقاشی، کولاژ و اسمبلاژ
  • 180 * 180 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 3 + AP
  • نسخه AP
  • امضاء: «سمیرا ۹۲ ۲۰۱۳ A/P» (پشت اثر)

برآورد
3,000,000,000﷼
12,000 دلار آمریکا
- 4,000,000,000﷼
16,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,200,000,000﷼
12,800 دلار آمریکا
8.571%
آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه مینوتورها از سلیم صالحی
بدون عنوان از مجموعه مینوتورها
برآورد
3,000,000,000﷼
5,952 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
7,937 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,500,000,000﷼
10,913 دلار آمریکا
57.143%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از حسین شاه طاهری
بدون عنوان
برآورد
3,000,000,000﷼
5,952 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
7,937 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,840,000,000﷼
9,603 دلار آمریکا
38.286%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از عذرا عقیقی بخشایشی
بدون عنوان
برآورد
6,000,000,000﷼
12,183 دلار آمریکا
-
8,000,000,000﷼
16,244 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,000,000,000﷼
12,183 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از مریم سالور
بدون عنوان
برآورد
3,000,000,000﷼
6,091 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
8,122 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,500,000,000﷼
15,228 دلار آمریکا
114.286%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | بدون‌عنوان از مجموعه باغ سوخته از کاظم چلیپا
بدون‌عنوان از مجموعه باغ سوخته
برآورد
2,000,000,000﷼
4,061 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
6,091 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,500,000,000﷼
11,168 دلار آمریکا
120%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از فریدون آو
بدون عنوان
برآورد
4,000,000,000﷼
16,000 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
24,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,000,000,000﷼
16,000 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرتچارت | درخت عشق از محمد صبری
درخت عشق
برآورد
£2,500
3,477 دلار آمریکا
-
£4,000
5,563 دلار آمریکا
قیمت فروش
£11,475
15,957 دلار آمریکا
253.077%
تاریخ حراج
بونامز - 21 مرداد 1400
آرتچارت | اطراف گل آفتابگردان از سليمان الكامل
اطراف گل آفتابگردان
برآورد
€7,000
8,092 دلار آمریکا
-
€9,000
10,405 دلار آمریکا
قیمت فروش
€9,750
11,272 دلار آمریکا
21.875%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | شکوفه پرتقال از کامروز آرام
شکوفه پرتقال
برآورد
£8,000
9,195 دلار آمریکا
-
£12,000
13,793 دلار آمریکا
قیمت فروش
£12,600
14,483 دلار آمریکا
26%
تاریخ حراج
ساتبیز - 3 آبان 1401