فروش در - خانه حراج
28 مهر 1389
برآورد
قیمت فروش
7.143%
آرتچارت | دره یوش از مجموعه سفرنامه سرزمین من از پری‌یوش گنجی
دره یوش از مجموعه سفرنامه سرزمین من
برآورد
5,000,000,000﷼
9,025 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
12,635 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,050,000,000﷼
10,921 دلار آمریکا
0.833%
تاریخ حراج
تهران - 4 بهمن 1402
آرتچارت | بدون عنوان از ایرج شافعی
بدون عنوان
برآورد
3,000,000,000﷼
6,091 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
8,122 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,500,000,000﷼
11,168 دلار آمریکا
57.143%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از جین بوغوسیان
بدون عنوان
برآورد
€8,000
9,006 دلار آمریکا
-
€10,000
11,257 دلار آمریکا
قیمت فروش
€11,500
12,946 دلار آمریکا
27.778%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 25 آذر 1400
آرتچارت | بدون عنوان از فرخ مهدوی
بدون عنوان
برآورد
1,500,000,000﷼
6,000 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
8,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,000,000,000﷼
12,000 دلار آمریکا
71.429%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرتچارت | باغ پوست من است از شهرام کریمی
باغ پوست من است
برآورد
€12,000
13,333 دلار آمریکا
-
€18,000
20,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
€10,000
11,111 دلار آمریکا
33.333%
تاریخ حراج
فن‌هام - 8 خرداد 1398
آرتچارت | پرتره عباس کیارستمی از فرشید مثقالی
پرتره عباس کیارستمی
برآورد
 
قیمت فروش
100%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 دی 1397
آرتچارت | نخل از طاهر پورحیدری
نخل
برآورد
 
قیمت فروش
112.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 آبان 1396
آرتچارت | مکتوب از ناصر الأسود
مکتوب
برآورد
€10,000
11,257 دلار آمریکا
-
€12,000
13,509 دلار آمریکا
قیمت فروش
€10,000
11,257 دلار آمریکا
9.091%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 25 آذر 1400
آرتچارت | بدون عنوان از فرشید ملکی
بدون عنوان
برآورد
1,500,000,000﷼
6,000 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
8,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,600,000,000﷼
10,400 دلار آمریکا
48.571%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400