• جرقه‌های زندگی 1399 - 1400
  • رنگ روغن روی لینن
  • نقاشی
  • 130.2 * 162.3 سانتی متر
  • امضا شده، امضا شده با حروف اختصاری هنرمند، نوشته شده، تیتر و تاریخ خورده "ساسان بهنام بختیار جرقه‌های زندگی 2021/2022 زندگی ارزش زیستن را دارد. حقیقت خودت را بساز. هر چقدر که لازم است لایه (پوست) بریز. تا به روحت برسی و فرکانسش را ببینی. س. ب. ب" پشت اثر
برآورد
£15,000
20,411 دلار آمریکا
- £20,000
27,215 دلار آمریکا
قیمت فروش
£50,400
68,581 دلار آمریکا
188%
سایر آثار هنری ساسان بهنام بختیار

آرتچارت | عصر انرژی از ساسان بهنام بختیار
عصر انرژی
برآورد
£30,000
36,105 دلار آمریکا
-
£50,000
60,176 دلار آمریکا
قیمت فروش
£101,600
122,277 دلار آمریکا
154%
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 12 اسفند 1401
آرتچارت | شعله‌های عشق، شعله‌های هوس از ساسان بهنام بختیار
شعله‌های عشق، شعله‌های هوس
برآورد
£15,000
18,293 دلار آمریکا
-
£20,000
24,390 دلار آمریکا
قیمت فروش
£40,320
49,171 دلار آمریکا
130.4%
تاریخ حراج
کریستیز - 31 خرداد 1401
آرتچارت | فقط و فقط انرژی از ساسان بهنام بختیار
فقط و فقط انرژی
برآورد
£15,000
19,810 دلار آمریکا
-
£20,000
26,413 دلار آمریکا
قیمت فروش
£45,360
59,905 دلار آمریکا
159.2%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 18 آذر 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 42,167 دلار آمریکا
کمینه برآورد 17,093 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 24,493 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+93.872%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اکریلیک روی کاغذ خراش داده‌شده از محمد کاظم
اکریلیک روی کاغذ خراش داده‌شده
برآورد
$25,000
-
$35,000
قیمت فروش
$52,920
76.4%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | مشربیه، خاکستری روی سیاه از محمد مليحی
مشربیه، خاکستری روی سیاه
برآورد
$50,000
-
$60,000
قیمت فروش
$63,000
14.545%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | اسب مهاجر از واحد خاکدان
اسب مهاجر
برآورد
6,000,000,000﷼
23,162 دلار آمریکا
-
8,000,000,000﷼
30,883 دلار آمریکا
قیمت فروش
15,000,000,000﷼
57,906 دلار آمریکا
114.286%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399