برآورد
£3,000
4,054 دلار آمریکا
- £5,000
6,757 دلار آمریکا
فروخته نشده
سایر آثار هنری سیف وانلی

آرتچارت | شهر اوهرید از سیف وانلی
شهر اوهرید
برآورد
£0
0 دلار آمریکا
-
£0
0 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,167
2,928 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
بونامز - 21 آذر 1398
آرتچارت | چهار یار از سیف وانلی
چهار یار
برآورد
£8,000
11,027 دلار آمریکا
-
£12,000
16,540 دلار آمریکا
قیمت فروش
£10,200
14,059 دلار آمریکا
2%
تاریخ حراج
بونامز - 26 آبان 1400
آرتچارت | پرتره‌ی برادرِ هنرمند، اَدهام ونلی از سیف وانلی
پرتره‌ی برادرِ هنرمند، اَدهام ونلی
برآورد
£2,000
2,781 دلار آمریکا
-
£3,000
4,172 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,530
2,128 دلار آمریکا
38.8%
تاریخ حراج
بونامز - 21 مرداد 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 17,486 دلار آمریکا
کمینه برآورد 9,414 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 13,614 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+74.823%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از عبدالرضا امین‌لاری
بدون عنوان
برآورد
$2,400
-
$2,800
تاریخ حراج
حراج آرتسی - 11 اردیبهشت 1403
آرتچارت | از مجموعه‌ی خلوت عشاق از سیمین کرامتی
از مجموعه‌ی خلوت عشاق
برآورد
$1,300
-
$1,850
فروش در
تاریخ حراج
آرت‌وایز - 15 بهمن 1402
آرتچارت | بدون عنوان ۲۵ از رکسانا پیروزمند
بدون عنوان ۲۵
برآورد
$0
-
$0
تاریخ حراج
مرکز هنری واکر - 2 مهر 1402