برآورد
€400
476 دلار آمریکا
- €800
951 دلار آمریکا
قیمت فروش
€625
743 دلار آمریکا
4.167%
آرتچارت | عشاق از علی قهرمانی
عشاق
برآورد
£600
845 دلار آمریکا
-
£800
1,127 دلار آمریکا
قیمت فروش
£637
897 دلار آمریکا
9%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
آرتچارت | عشق از علی قهرمانی
عشق
برآورد
£600
845 دلار آمریکا
-
£800
1,127 دلار آمریکا
قیمت فروش
£573
807 دلار آمریکا
18.143%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
آرتچارت | شنبه (از مجموعه‌ی فرش خاکستری) از فاطمه حیدرپور
شنبه (از مجموعه‌ی فرش خاکستری)
برآورد
$680
-
$1,200
قیمت فروش
$600
36.17%
تاریخ حراج
ونو آرت - 21 خرداد 1402
آرتچارت | بدون عنوان از هایده ایازی
بدون عنوان
برآورد
£350
488 دلار آمریکا
-
£450
628 دلار آمریکا
قیمت فروش
£427
596 دلار آمریکا
6.75%
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399
آرتچارت | گرفتن اصطکاک از امیرنصر کم گویان
گرفتن اصطکاک
برآورد
 
قیمت فروش
60%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 10 اردیبهشت 1392
آرتچارت | بدون عنوان از ناصر عصار
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
38.889%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 آذر 1392
آرتچارت | مسگر از یاسین شاکر
مسگر
برآورد
£400
553 دلار آمریکا
-
£800
1,106 دلار آمریکا
قیمت فروش
£438
605 دلار آمریکا
27%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 7 آبان 1400
آرتچارت | Boats از منوچهر نیازی
قایق‌ها
برآورد
 
قیمت فروش
40%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 بهمن 1397
آرتچارت | بدون عنوان از ایرج زند
بدون عنوان
برآورد
100,000,000﷼
620 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
1,239 دلار آمریکا
قیمت فروش
140,000,000﷼
867 دلار آمریکا
6.667%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 4 اردیبهشت 1399