• بدون عنوان (از مجموعه مثل هر روز) 1380
  • سی‌پرینت
  • عکاسی
  • 183 * 183 سانتی متر
3 فروردین 1400
برآورد
£3,000
4,110 دلار آمریکا
- £4,000
5,479 دلار آمریکا
قیمت فروش
£4,032
5,523 دلار آمریکا
15.2%
آرتچارت | فلورا و فاونا از عبدالناصر قارم
فلورا و فاونا
برآورد
£4,000
5,526 دلار آمریکا
-
£6,000
8,290 دلار آمریکا
قیمت فروش
£4,375
6,044 دلار آمریکا
12.5%
تاریخ حراج
کریستیز - 28 مهر 1400
آرتچارت | بدون عنوان از جمشید بایرامی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
2.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1392
آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه قاجار) از شادی قدیریان
بدون عنوان (از مجموعه قاجار)
برآورد
£3,000
3,947 دلار آمریکا
-
£4,000
5,263 دلار آمریکا
قیمت فروش
£4,032
5,305 دلار آمریکا
15.2%
تاریخ حراج
ساتبیز - 29 مهر 1399