• من رازِ آن هستم از مجموعه‌ی زنان الله 1377
  • سی‌پرینت
  • عکاسی
  • 31.8 * 47.9 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 250
  • نسخه ؟
  • امضا شده، تیتر و تاریخ خورده با مداد پشت اثر. از مجموعه‌ای دارای 250 نسخه.
15 مهر 1400
برآورد
$6,000 - $8,000
قیمت فروش
$13,860
98%
سایر آثار هنری شیرین نشاط

آرتچارت | از مجموعه‌ی طوبی از شیرین نشاط
از مجموعه‌ی طوبی
برآورد
£5,000
6,466 دلار آمریکا
-
£7,000
9,052 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 آبان 1398
آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه زنان الله) از شیرین نشاط
بدون عنوان (از مجموعه زنان الله)
برآورد
 
قیمت فروش
28.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 آبان 1391
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 26,538 دلار آمریکا
کمینه برآورد 15,555 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 22,363 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+51.421%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان (دست‌ها) از شیرین نشاط
بدون عنوان (دست‌ها)
برآورد
 
قیمت فروش
164%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 مهر 1385
آرتچارت | Untitled (From the Rapture Series) از شیرین نشاط
Untitled (From the Rapture Series)
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 مهر 1392
آرتچارت | Untitled from Rapture از شیرین نشاط
Untitled from Rapture
برآورد
 
قیمت فروش
37.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 12 مهر 1397