برآورد
€6,000
6,936 دلار آمریکا
- €8,000
9,249 دلار آمریکا
قیمت فروش
€7,800
9,017 دلار آمریکا
11.429%
سایر آثار هنری سليمان الكامل

آرتچارت | اطراف گل آفتابگردان از سليمان الكامل
اطراف گل آفتابگردان
برآورد
€7,000
8,092 دلار آمریکا
-
€9,000
10,405 دلار آمریکا
قیمت فروش
€9,750
11,272 دلار آمریکا
21.875%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 10,145 دلار آمریکا
کمینه برآورد 7,514 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 9,827 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+16.652%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | زمستان کوتاه از مصطفی گودرزی
زمستان کوتاه
برآورد
1,500,000,000﷼
3,046 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
4,061 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,500,000,000﷼
11,168 دلار آمریکا
214.286%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | منطق الطیر از عباس شهسوار و مریم آیین
منطق الطیر
برآورد
700,000,000﷼
2,800 دلار آمریکا
-
900,000,000﷼
3,600 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,200,000,000﷼
8,800 دلار آمریکا
175%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرتچارت | بدون عنوان از بهمن بروجنی
بدون عنوان
برآورد
500,000,000﷼
3,685 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
5,158 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,000,000,000﷼
7,369 دلار آمریکا
66.667%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398