برآورد
€6,000
6,936 دلار آمریکا
- €8,000
9,249 دلار آمریکا
قیمت فروش
€7,800
9,017 دلار آمریکا
11.429%
آرتچارت | زمستان کوتاه از مصطفی گودرزی
زمستان کوتاه
برآورد
1,500,000,000﷼
3,046 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
4,061 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,500,000,000﷼
11,168 دلار آمریکا
214.286%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | منطق الطیر از عباس شهسوار و مریم آیین
منطق الطیر
برآورد
700,000,000﷼
2,800 دلار آمریکا
-
900,000,000﷼
3,600 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,200,000,000﷼
8,800 دلار آمریکا
175%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرتچارت | بدون عنوان از بهمن بروجنی
بدون عنوان
برآورد
500,000,000﷼
3,685 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
5,158 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,000,000,000﷼
7,369 دلار آمریکا
66.667%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | بدون عنوان از فرشید ملکی
بدون عنوان
برآورد
2,000,000,000﷼
6,250 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
9,375 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,800,000,000﷼
8,750 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرتچارت | تعزیه از ناصر پلنگی
تعزیه
برآورد
 
قیمت فروش
26.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 دی 1396
آرتچارت | سیاهچاله از فرشید ملکی
سیاهچاله
برآورد
800,000,000﷼
5,895 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
8,843 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,500,000,000﷼
11,054 دلار آمریکا
50%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | از مجموعه عجیب‌تر از بهشت از محمد طباطبایی
از مجموعه عجیب‌تر از بهشت
برآورد
 
قیمت فروش
160%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394
آرتچارت | از مجموعه مونالیزای من از دانا نهداران
از مجموعه مونالیزای من
برآورد
 
قیمت فروش
385.714%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1392
آرتچارت | تا فردا صبر کن از محمود سبزی
تا فردا صبر کن
برآورد
 
قیمت فروش
2.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 آبان 1391