20 اسفند 1399
برآورد
£400
558 دلار آمریکا
- £600
837 دلار آمریکا
فروخته نشده
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 356 دلار آمریکا
کمینه برآورد 628 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 767 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-49%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از شکوه ظروفچی
بدون عنوان
برآورد
$600
-
$800
فروش در
تاریخ حراج
آرت‌وایز - 29 بهمن 1402
آرتچارت | بدون عنوان از کیوان مهجور
بدون عنوان
برآورد
$380
-
$500
فروش در
تاریخ حراج
آرت‌وایز - 15 بهمن 1402
آرتچارت | بدون عنوان از کیوان مهجور
بدون عنوان
برآورد
C$400
300 دلار آمریکا
-
C$500
375 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
آرت‌وایز - 3 دی 1402