20 اسفند 1399
برآورد
£450
628 دلار آمریکا
- £550
767 دلار آمریکا
قیمت فروش
£255
356 دلار آمریکا
49%
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 356 دلار آمریکا
کمینه برآورد 628 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 767 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-49%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | فیگور زن شماره‌ی 1 از مرتضی دره‌باغی
فیگور زن شماره‌ی 1
برآورد
 
قیمت فروش
35.644%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 24 مرداد 1397
آرتچارت | بدون عنوان از مهدی سحابی
بدون عنوان
برآورد
70,000,000﷼
388 دلار آمریکا
-
150,000,000﷼
832 دلار آمریکا
قیمت فروش
80,000,000﷼
444 دلار آمریکا
27.273%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 20 خرداد 1399
آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$10
-
$10
قیمت فروش
$350
3400%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 25 تیر 1401