• بدون عنوان 1339 - 1348
  • گواش و آبرنگ روی کاغذ
  • نقاشی
  • 34.4 * 48.9 سانتی متر
2 آبان 1402
برآورد
£7,000
8,512 دلار آمریکا
- £10,000
12,160 دلار آمریکا
قیمت فروش
£10,160
12,354 دلار آمریکا
19.529%
سایر آثار هنری سهراب سپهری

آرتچارت | خانه‌ی کاشان از سهراب سپهری
خانه‌ی کاشان
برآورد
£100,000
131,579 دلار آمریکا
-
£150,000
197,368 دلار آمریکا
قیمت فروش
£112,500
148,026 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
کریستیز - 21 آبان 1399
آرتچارت | بدون عنوان از سهراب سپهری
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
6.429%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 5 آبان 1388
آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه‌ی تنه‌ی درختان) از سهراب سپهری
بدون عنوان (از مجموعه‌ی تنه‌ی درختان)
برآورد
 
قیمت فروش
63.7%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 مهر 1389
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 186,520 دلار آمریکا
کمینه برآورد 116,358 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 159,817 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+107.423%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | چین بالز و پرچم از طلا مدنی
چین بالز و پرچم
برآورد
$8,000
-
$12,000
قیمت فروش
$10,160
1.6%
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 14 اسفند 1402
آرتچارت | کیک صورتی از طلا مدنی
کیک صورتی
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 اردیبهشت 1394
آرتچارت | پخش دلقک از طلا مدنی
پخش دلقک
برآورد
£3,000
3,716 دلار آمریکا
-
£5,000
6,193 دلار آمریکا
قیمت فروش
£10,000
12,387 دلار آمریکا
150%
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 26 تیر 1398