• یک روز تابستانی بیرون روستا 1329
  • آبرنگ روی کاغذ
  • نقاشی
  • 38 * 27.5 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده  Sumbat 1951 
برآورد
€1,000
1,217 دلار آمریکا
- €1,200
1,461 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,100
1,339 دلار آمریکا
0%
آرتچارت | او کسی که ستاره‌ها را می‌شمارد - حروفِ گمشده‌ی ابوموغله از تیمو ناصری
او کسی که ستاره‌ها را می‌شمارد - حروفِ گمشده‌ی ابوموغله
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 23 فروردین 1396
آرتچارت | بدون عنوان از محسن احمدوند
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
7.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 اردیبهشت 1395
آرتچارت | زن خفته و عروس دریایی از آویش خبره زاده
زن خفته و عروس دریایی
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 11 آذر 1391
آرتچارت | سوارکار از آونی آرباش
سوارکار
برآورد
€800
901 دلار آمریکا
-
€1,200
1,351 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,400
1,576 دلار آمریکا
40%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 25 آذر 1400
آرتچارت | بدون عنوان از علی اکبر صادقی
بدون عنوان
برآورد
300,000,000﷼
1,098 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
2,195 دلار آمریکا
قیمت فروش
360,000,000﷼
1,317 دلار آمریکا
20%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 12 شهریور 1400
آرتچارت | بدون عنوان از سیراک ملکونیان
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
16%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 11 اردیبهشت 1387
آرتچارت | دو مطالعه‌ی فیگوراتیو از ژازه تباتبایی
دو مطالعه‌ی فیگوراتیو
برآورد
 
قیمت فروش
25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 12 اسفند 1389
آرتچارت | بدون عنوان از سیف وانلی
بدون عنوان
برآورد
£1,000
1,242 دلار آمریکا
-
£2,000
2,484 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,143
1,419 دلار آمریکا
23.8%
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 اردیبهشت 1402
آرتچارت | بدون عنوان از یرواند نهاپتیان
بدون عنوان
برآورد
£400
513 دلار آمریکا
-
£600
769 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,100
1,410 دلار آمریکا
120%
تاریخ حراج
رُزبِریز آکشن - 30 مهر 1398