• بدون عنوان 1386
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 22.9 * 30.5 سانتی متر
  • امضا‌شده و تاریخ‌خورده "Tala Madani 07" (پشت اثر)
سایر آثار هنری طلا مدنی

آرتچارت | تِرَن هوایی از طلا مدنی
تِرَن هوایی
برآورد
£15,000
19,742 دلار آمریکا
-
£25,000
32,903 دلار آمریکا
قیمت فروش
£37,800
49,750 دلار آمریکا
89%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 8 اردیبهشت 1401
آرتچارت | حیوان شدن از طلا مدنی
حیوان شدن
برآورد
$15,000
-
$20,000
قیمت فروش
$40,640
132.229%
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | سر در فر از طلا مدنی
سر در فر
برآورد
$10,000
-
$15,000
قیمت فروش
$6,350
49.2%
تاریخ حراج
ساتبیز - 11 اسفند 1402
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 24,775 دلار آمریکا
کمینه برآورد 13,207 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 19,544 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+71.073%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | صحنه از طلا مدنی
صحنه
برآورد
$8,000
-
$12,000
قیمت فروش
$10,160
1.6%
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 14 اسفند 1402
آرتچارت | ریختن آب از طلا مدنی
ریختن آب
برآورد
 
قیمت فروش
33.929%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 30 شهریور 1391
آرتچارت | مرد با موچین از طلا مدنی
مرد با موچین
برآورد
£5,000
6,603 دلار آمریکا
-
£7,000
9,245 دلار آمریکا
قیمت فروش
£8,190
10,816 دلار آمریکا
36.5%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 18 آذر 1400