• منظره عمودی بوته‌زارِ شب 1394
  • آبرنگ و مرکب روی مقوا
  • نقاشی
  • 38 * 126 سانتی متر
  • پنل بالا: 38 * 55 سانتی‌متر، پنل پایین: 38 * 71 سانتی‌متر
آرتچارت | سلف‌پرتره از سمیرا علیخانزاده
سلف‌پرتره
برآورد
€4,000
4,819 دلار آمریکا
-
€6,000
7,229 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 12 آذر 1399
آرتچارت | سلف‌پرتره از سمیرا علیخانزاده
سلف‌پرتره
برآورد
€4,000
4,819 دلار آمریکا
-
€6,000
7,229 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 12 آذر 1399
آرتچارت | بدون عنوان از رضا درخشانی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
24%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 14 اسفند 1395
آرتچارت | روستای قدیمی از ضیا عزاوی
روستای قدیمی
برآورد
£10,000
12,436 دلار آمریکا
-
£15,000
18,654 دلار آمریکا
قیمت فروش
£63,900
79,468 دلار آمریکا
411.2%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | ENDANGERED SPICIES از فریدون آو
گونه‌های در خطر انقراض
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1388
آرتچارت | بدون عنوان از شاکر حسن آل سعید
بدون عنوان
برآورد
£8,000
11,027 دلار آمریکا
-
£12,000
16,540 دلار آمریکا
قیمت فروش
£20,250
27,912 دلار آمریکا
102.5%
تاریخ حراج
بونامز - 26 آبان 1400
آرتچارت | هلال از مسعود عربشاهی
هلال
برآورد
£5,000
7,042 دلار آمریکا
-
£10,000
14,085 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
آرتچارت | هلال از مسعود عربشاهی
هلال
برآورد
£5,000
7,042 دلار آمریکا
-
£10,000
14,085 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
آرتچارت | لاک قرمز از سمیر رافی
لاک قرمز
برآورد
€3,000
3,226 دلار آمریکا
-
€4,000
4,301 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,500
1,613 دلار آمریکا
57.143%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 3 خرداد 1402