• بدون عنوان 1372
  • رنگ روغن و مداد روی بوم
  • نقاشی
  • 69 * 98 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده به عربی 94 (پایین چپ)؛ به عربی نوشته شده هدیه شده به هنرمند گرانقدر و مهربان محمود عبدالعزیز. انشالله امسال و هر سال، سال خوب و سلامتی پیش رو داشته باشید. 5/6/99 (پشت اثر)
برآورد
£1,200
1,659 دلار آمریکا
- £1,500
2,073 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,375
3,283 دلار آمریکا
75.926%
آرتچارت | بدون عنوان از جمشید سماواتیان
بدون عنوان
برآورد
300,000,000﷼
2,281 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
3,042 دلار آمریکا
قیمت فروش
400,000,000﷼
3,042 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398
آرتچارت | مخالف خشونت از محمد عتیبی
مخالف خشونت
برآورد
£3,000
3,731 دلار آمریکا
-
£5,000
6,218 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,200
3,980 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | 3 ال از علی بنی صدر
3 ال
برآورد
£1,000
1,277 دلار آمریکا
-
£2,000
2,553 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,520
3,217 دلار آمریکا
68%
تاریخ حراج
کریستیز - 31 خرداد 1402
آرتچارت | حمد الله از ابول عتیقه‌چی
حمد الله
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 20 مهر 1388
آرتچارت | واتر جت از میترا فراهانی
واتر جت
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 آذر 1393
آرتچارت | بدون عنوان از جعفر روح بخش
بدون عنوان
برآورد
€7,500
7,493 دلار آمریکا
-
€7,500
7,493 دلار آمریکا
قیمت فروش
€4,000
3,996 دلار آمریکا
46.667%
تاریخ حراج
حراج دوبیاشوفسکی - 13 آبان 1401
آرتچارت | ندای نوروز از اردشیر محصص
ندای نوروز
برآورد
£1,200
1,600 دلار آمریکا
-
£1,500
2,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,040
2,720 دلار آمریکا
51.111%
تاریخ حراج
بونامز - 4 آذر 1399
آرتچارت | زن نشسته از قاسم حاجی زاده
زن نشسته
برآورد
 
قیمت فروش
30%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 آذر 1394
آرتچارت | بدون عنوان از مسعود عربشاهی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
45.455%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 6 آذر 1392