حراج هنر معاصر و مدرن عرب، ایرانی و ترک بخش دوم


52 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
شماره اثر #108 (فروخته شده)
نئون روی پلکسی‌گلاس
140 * 60 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آبان 1390

رنگ روغن روی بوم
199.2 * 199 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
30%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آبان 1390

اکریلیک روی بوم
170 * 250 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
66.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آبان 1390

رنگ روغن روی بوم
250 * 170 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آبان 1390

160 * 90 سانتی متر
1/6
برآورد
 
قیمت فروش
31.25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آبان 1390

خودکار و جوهر هندی روی مقوا
200 * 150 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
62.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آبان 1390

اکریلیک و رنگ روغن روی بوم
195 * 143 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
78.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آبان 1390

190 * 150 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آبان 1390

archival inkjet print on satin paper mounted on mdf board, n. 1/3, plus one a. p.
150 * 100 سانتی متر
1/3 نسخه + 1 نسخه هنرمند
برآورد
 
قیمت فروش
31.25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آبان 1390

200 * 300 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
28.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آبان 1390