• سایه‌های درختان (از مجموع سفیدبرفی) 1391
  • چاپ دیجیتال روی کاغذ
  • عکاسی
  • 90 * 59.5 سانتی متر
برآورد
£1,500
1,948 دلار آمریکا
- £2,000
2,597 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,750
2,273 دلار آمریکا
0%
آرتچارت | درختان از مجموعه‌ی "سفیدبرفی" از عباس کیارستمی
درختان از مجموعه‌ی "سفیدبرفی"
برآورد
£1,200
1,446 دلار آمریکا
-
£1,500
1,807 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,500
3,012 دلار آمریکا
85.185%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 9 آذر 1401
آرتچارت | تنه‌ی درخت، از مجموعه‌ی سفیدبرفی از عباس کیارستمی
تنه‌ی درخت، از مجموعه‌ی سفیدبرفی
برآورد
£1,000
1,251 دلار آمریکا
-
£1,500
1,877 دلار آمریکا
تاریخ حراج
آکشن المپیا - 21 اردیبهشت 1402
آرتچارت | بدون‌عنوان از مجموعه وقتی که می‌مردی از رعنا جوادی
بدون‌عنوان از مجموعه وقتی که می‌مردی
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 24 فروردین 1390
آرتچارت | تحمل  عدم تحمل از مجموعه عملیات سوپرمارکت از فرهاد مشیری
تحمل عدم تحمل از مجموعه عملیات سوپرمارکت
برآورد
£1,800
2,368 دلار آمریکا
-
£2,500
3,289 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,912
2,516 دلار آمریکا
11.07%
تاریخ حراج
بونامز - 16 مرداد 1399
آرتچارت | بدون عنوان (بخشی از پروژه‌ی تمدن، الکی یا واقعی) از فؤاد الخوري
بدون عنوان (بخشی از پروژه‌ی تمدن، الکی یا واقعی)
برآورد
£2,000
2,637 دلار آمریکا
-
£3,000
3,955 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,764
2,326 دلار آمریکا
29.44%
تاریخ حراج
ساتبیز - 3 فروردین 1401
آرتچارت | بدون عنوان از جلال سپهر
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
40%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 بهمن 1393
آرتچارت | بدون عنوان از عباس کیارستمی
بدون عنوان
برآورد
€1,000
1,184 دلار آمریکا
-
€1,500
1,776 دلار آمریکا
قیمت فروش
€2,056
2,434 دلار آمریکا
64.48%
تاریخ حراج
فوو پاریس - 30 مرداد 1400
آرتچارت | سفیدبرفی از عباس کیارستمی
سفیدبرفی
برآورد
€2,000
2,382 دلار آمریکا
-
€3,000
3,572 دلار آمریکا
قیمت فروش
€2,318
2,760 دلار آمریکا
7.28%
تاریخ حراج
فوو پاریس - 9 اسفند 1399
آرتچارت | تصویر تصورات از بهمن جلالی
تصویر تصورات
برآورد
 
قیمت فروش
7.429%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 خرداد 1396