برآورد
€800
975 دلار آمریکا
- €1,200
1,463 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,105
1,347 دلار آمریکا
10.5%
آرتچارت | زن لم‌داده از ناصر اویسی
زن لم‌داده
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 دی 1394
آرتچارت | گورستان از سیراک ملکونیان
گورستان
برآورد
 
قیمت فروش
23.371%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 اردیبهشت 1388
آرتچارت | بدون عنوان از صادق تبریزی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
50%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 11 آذر 1395
آرتچارت | بدون عنوان از فریدون رحیمی آسا
بدون عنوان
برآورد
£3,000
3,648 دلار آمریکا
-
£5,000
6,080 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,270
1,544 دلار آمریکا
68.25%
تاریخ حراج
ساتبیز - 2 آبان 1402
آرتچارت | بدون عنوان از ناصر اویسی
بدون عنوان
برآورد
200,000,000﷼
777 دلار آمریکا
-
500,000,000﷼
1,942 دلار آمریکا
قیمت فروش
360,000,000﷼
1,398 دلار آمریکا
2.857%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 12 دی 1399
آرتچارت | بدون عنوان از ناصر اویسی
بدون عنوان
برآورد
190,000,000﷼
1,054 دلار آمریکا
-
300,000,000﷼
1,664 دلار آمریکا
قیمت فروش
280,000,000﷼
1,553 دلار آمریکا
14.286%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 20 خرداد 1399
آرتچارت | زنی با سه‌تار از ناصر اویسی
زنی با سه‌تار
برآورد
 
قیمت فروش
25.714%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 آذر 1397