فروش در - خانه حراج
28 مهر 1389
برآورد
قیمت فروش
4.167%
آرتچارت | کالیفرنیا هوشیار از مایشا محمدی
کالیفرنیا هوشیار
برآورد
$40,000
-
$60,000
قیمت فروش
$50,400
0.8%
تاریخ حراج
کریستیز - 23 اسفند 1402
آرتچارت | شعله‌های عشق، شعله‌های هوس از ساسان بهنام بختیار
شعله‌های عشق، شعله‌های هوس
برآورد
£15,000
18,293 دلار آمریکا
-
£20,000
24,390 دلار آمریکا
قیمت فروش
£40,320
49,171 دلار آمریکا
130.4%
تاریخ حراج
کریستیز - 31 خرداد 1401
آرتچارت | دقایقی در آفتاب از سروان باران
دقایقی در آفتاب
برآورد
$25,000
-
$35,000
قیمت فروش
$50,400
68%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | شکار صورتی از رضا درخشانی
شکار صورتی
برآورد
£20,000
26,889 دلار آمریکا
-
£30,000
40,333 دلار آمریکا
قیمت فروش
£30,240
40,656 دلار آمریکا
20.96%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 25 آذر 1399
آرتچارت | شکار رنگ از رضا درخشانی
شکار رنگ
برآورد
£25,000
33,333 دلار آمریکا
-
£35,000
46,667 دلار آمریکا
قیمت فروش
£35,250
47,000 دلار آمریکا
17.5%
تاریخ حراج
بونامز - 4 آذر 1399
آرتچارت | شکارِ آبی از رضا درخشانی
شکارِ آبی
برآورد
£30,000
37,309 دلار آمریکا
-
£50,000
62,181 دلار آمریکا
قیمت فروش
£38,400
47,755 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | هجرت اناری از رضا درخشانی
هجرت اناری
برآورد
7,000,000,000﷼
51,584 دلار آمریکا
-
9,000,000,000﷼
66,323 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,000,000,000﷼
51,584 دلار آمریکا
12.5%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | بدون عنوان از ابوالقاسم سعیدی
بدون عنوان
برآورد
6,000,000,000﷼
23,162 دلار آمریکا
-
8,000,000,000﷼
30,883 دلار آمریکا
قیمت فروش
13,000,000,000﷼
50,185 دلار آمریکا
85.714%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | قفل‌زنان طهران از قاسم حاجی زاده
قفل‌زنان طهران
برآورد
10,000,000,000﷼
31,250 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
46,875 دلار آمریکا
قیمت فروش
13,000,000,000﷼
40,625 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401