• بدون عنوان 1377
  • مرکب روی مقوا
  • نقاشی
  • 90 * 114 سانتی متر
  • امضاء: «امین نظر ۱۳۷۷» (پایین چپ)

برآورد
2,000,000,000﷼
8,000 دلار آمریکا
- 3,000,000,000﷼
12,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,000,000,000﷼
8,000 دلار آمریکا
20%
توضیحات اثر

نقاشی‌های احمد امین‌نظر، بیان ناب نقاشانه‌ای است که در نگرشی خودبسنده و بیانگر رشد می‌کند و با حذف روایتگری از اثر، استنباطی کاملاً بی‌غرض و غیرکاربردی را برای مخاطب از مواجهه با هنر به ارمغان می‌آورد. او که دست‌پرورده استادانی چون هانیبال الخاص و محسن وزیری‌مقدم است به واسطه زندگی و تحصیل در آلمان با گرایش‌های نئواکسپرسیونیستی غرب آشنا شد و سپس با تعمق در بافتار و جوهره هنر تمدن‌های چون هند، چین، ژاپن و خصوصاً ایران همبستگی تازه‌ای از نگرشی مدرن با حساسیت شرقی را در آثار خود ایجاد کرد.
نام امین‌نظر با واژه طراحی چنان آمیخته است که در پسِ هر اثر نقاشی هم، آن‌چه بیشتر نمود پیدا می‌کند هنر طراحی است. کاربست خط به مثابه مهمترین عنصر طراحی در کنار رنگ، سطح و بافت، ذهن را به فعالیتی خلاقانه وا می‌دارد تا برخورد نقاشانه هنرمند با موضوعات ساده و گاهی دم‌دستی و آشنا را درک کند.
اثر پیش‌رو وامدار مطالعاتی است که امین‌نظر بر روی نگارگری ایرانی خصوصاً مکتب ایلخانی و طراحی‌های رضا عباسی انجام داده است. در این اثر پرتره انسانی سغدی، جدای از ارجاعات جنسیتی و صرفاً به واسطه حرکت سیال و روان خطوط بر پهنای بزرگ کاغذ با مرکب و قلم‌مو شکل گرفته است. استفاده از خلوص رنگی، یادآور نگاره‌های پر رنگ و نقش ایرانی است؛ از سویی نوع به کارگیری خط و استفاده از سنت قلم‌گیری به عنوان شاخصه طراحی‌های عصر صفوی و مکتب اصفهان که رضا عباسی سردمدار آن است به اثر جلوه‌ای نرم، سبک، اثیری و رویایی بخشیده است. قطع بزرگ و جسارت استفاده از رنگ‌های متنوع برای شکل‌گیری چهره نیز از دستاوردهای برخورد مدرنیستی با هنر نقاشی است. در واقع تنوع رنگیِ خطوط، نشانگر حرکت دست هنرمند برای کشیدن یک خط و سپس تأمل و دوباره آغاز کردن حرکتی دیگر است. با آن‌که برخورد امین‌نظر در نحوه خط‌گذاری و دورگیری فرم‌ها اکسپرسیونیستی است اما اتقاق و امر تصادفی، در نقاشی‌های او نقشی کمرنگ دارد. او در این باره می‌گوید: «هم دلم می‌خواهد و هم تصمیم دارم که همه چیز در طراحی‌هایم از قبل اندیشیده باشد. بخش تصادف و نقاشی اکشن را جزو همان نگاه سیاه و سفید مدرنیسم می‌دانم که در ایران هنوز باقی مانده، ولی دوران آن به سر آمده است. البته این مسئله ارتباطی با ناخودآگاه در طراحی و نقاشی ندارد و می‌توان از آن استفاده کرد، اما هیچ باید و نبایدی نیست. نتیجه و تصمیمی است که نقاش باید بگیرد. فکر می‌کنم از این به بعد، با اتودهایی که در ذهن دارم یا روی کاغذ آورده‌ام، نقش تصادف نیز مطلقاً حذف شود. اما میراث هنری جهانی و آثار اساتید بزرگ را همیشه مطالعه و ارج می‌گذارم»[۱].
[۱] . سیاه قلم یا مانی (۱۳۸۳) گفت‌وگو با احمد امین نظر، مجله حرفه هنرمند، شماره ۹، صص ۱۳۴-۱۳۹.
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 7,089 دلار آمریکا
کمینه برآورد 6,112 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 8,593 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+26.829%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از عفیف زورایک
بدون عنوان
برآورد
€6,000
6,936 دلار آمریکا
-
€8,000
9,249 دلار آمریکا
قیمت فروش
€7,800
9,017 دلار آمریکا
11.429%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | رول کاغذ از مسعود سعدالدین
رول کاغذ
برآورد
€3,500
3,889 دلار آمریکا
-
€4,500
5,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
€8,000
8,889 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
فن‌هام - 8 خرداد 1398
آرتچارت | بدون عنوان از کامبیز درم بخش
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 دی 1396