• بدون عنوان 1383
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 220 * 127 سانتی متر
  • امضاء: »83« (پایین وسط)
برآورد
3,000,000,000﷼
12,000 دلار آمریکا
- 4,000,000,000﷼
16,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,000,000,000﷼
12,000 دلار آمریکا
14.286%
آرتچارت | اسب‌های بی‌سوار از محمدهادی فدوی
اسب‌های بی‌سوار
برآورد
2,000,000,000﷼
3,968 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
5,952 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,620,000,000﷼
9,167 دلار آمریکا
84.8%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | دره یوش از مجموعه سفرنامه سرزمین من از پری‌یوش گنجی
دره یوش از مجموعه سفرنامه سرزمین من
برآورد
5,000,000,000﷼
9,025 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
12,635 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,050,000,000﷼
10,921 دلار آمریکا
0.833%
تاریخ حراج
تهران - 4 بهمن 1402
آرتچارت | مادر ایمان از سمیرا علیخانزاده
مادر ایمان
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 آبان 1392
آرتچارت | بدون عنوان از لیلی درخشانی
بدون عنوان
برآورد
2,000,000,000﷼
4,061 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
6,091 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,500,000,000﷼
13,198 دلار آمریکا
160%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | از مجموعه‌ی طبیعت مینیمال از آرمان یعقوب پور
از مجموعه‌ی طبیعت مینیمال
برآورد
700,000,000﷼
2,188 دلار آمریکا
-
900,000,000﷼
2,813 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,000,000,000﷼
9,375 دلار آمریکا
275%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه‌ی پاپ‌آرتهای قجری از کامبیز درم بخش
بدون عنوان از مجموعه‌ی پاپ‌آرتهای قجری
برآورد
3,000,000,000﷼
9,375 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
12,500 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,000,000,000﷼
12,500 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرتچارت | اندرونی از مجموعه شکارگاه از میترا کاویان
اندرونی از مجموعه شکارگاه
برآورد
500,000,000﷼
1,930 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
2,702 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,400,000,000﷼
9,265 دلار آمریکا
300%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | بدون عنوان از حسن روح الامین
بدون عنوان
برآورد
2,000,000,000﷼
6,250 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
9,375 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,600,000,000﷼
11,250 دلار آمریکا
44%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرتچارت | کوهستان مه آلود از شهرام کریمی
کوهستان مه آلود
برآورد
1,500,000,000﷼
11,054 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
14,738 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,400,000,000﷼
10,317 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398