برآورد
£4,000
5,563 دلار آمریکا
- £7,000
9,734 دلار آمریکا
فروخته نشده
سایر آثار هنری احمد عسقلاني

آرتچارت | چهار فیگور ایستاده از احمد عسقلاني
چهار فیگور ایستاده
برآورد
£2,000
2,484 دلار آمریکا
-
£4,000
4,967 دلار آمریکا
قیمت فروش
£8,890
11,039 دلار آمریکا
196.333%
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 اردیبهشت 1402
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 11,039 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,484 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,967 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+196.333%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اندازه‌گیری شده از شری هوسپیان
اندازه‌گیری شده
برآورد
$4,000
-
$6,000
قیمت فروش
$2,000
60%
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 26 بهمن 1400
آرتچارت | از مجموعه‌ی بیگانگی از قدرت الله عاقلی
از مجموعه‌ی بیگانگی
برآورد
2,000,000,000﷼
6,250 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
9,375 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,400,000,000﷼
7,500 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرتچارت | از مجموعه‌ی در صفر از صادق ادهم
از مجموعه‌ی در صفر
برآورد
330,000,000﷼
1,535 دلار آمریکا
-
330,000,000﷼
1,535 دلار آمریکا
تاریخ حراج
حراج ملی - 18 مرداد 1399