• بدون عنوان 1 1388
  • جوهر روی کاغذ
  • نقاشی
  • 54.5 * 29 سانتی متر
  • امضا شده "علیرضا دایانی" (پایین راست)
    قاب‌شده
فروش در - خانه حراج
29 آبان 1397
برآورد
قیمت فروش
90%
سایر آثار هنری علیرضا دیانی

آرتچارت | بدون عنوان از علیرضا دایانی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
62.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آبان 1390
آرتچارت | بدون عنوان 2 از علیرضا دایانی
بدون عنوان 2
برآورد
 
قیمت فروش
93.75%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 آبان 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 5,490 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,385 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 5,078 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-40.417%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | مطالعه قطعات موسیقی ویولن‌سل از فرهاد استوانی
مطالعه قطعات موسیقی ویولن‌سل
برآورد
€150
174 دلار آمریکا
-
€200
232 دلار آمریکا
قیمت فروش
€128
149 دلار آمریکا
26.857%
تاریخ حراج
اَدر - 9 مهر 1400
آرتچارت | منظره شهر از انوش رهنوردکار
منظره شهر
برآورد
$400
-
$600
قیمت فروش
$125
75%
تاریخ حراج
شرکت توماستون پالاس آکشن گالریز - 9 اردیبهشت 1401