• بدون عنوان 1372
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 60.9 * 50.8 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده "اردشیر. 94" (بالا چپ)
برآورد
£7,000
9,091 دلار آمریکا
- £10,000
12,987 دلار آمریکا
قیمت فروش
£8,750
11,364 دلار آمریکا
2.941%
آرتچارت | گل سیاه بی بو از بها عامر
گل سیاه بی بو
برآورد
£5,000
7,042 دلار آمریکا
-
£8,000
11,268 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,375
8,979 دلار آمریکا
1.923%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
آرتچارت | چاپ نسخه 2 از طلا مدنی
چاپ نسخه 2
برآورد
£3,000
3,663 دلار آمریکا
-
£5,000
6,106 دلار آمریکا
قیمت فروش
£9,375
11,448 دلار آمریکا
134.375%
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 24 اردیبهشت 1399
آرتچارت | بدون عنوان از منوچهر معتبر
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
260%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 خرداد 1393
آرتچارت | یافتن گور خر از طلا مدنی
یافتن گور خر
برآورد
$7,000
-
$10,000
قیمت فروش
$12,700
49.412%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 5 مهر 1402
آرتچارت | شاخه های سفید از فریده لاشایی
شاخه های سفید
برآورد
 
قیمت فروش
34.615%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 6 اردیبهشت 1396
آرتچارت | بدون عنوان از اسماعیل فتاح
بدون عنوان
برآورد
$6,000
-
$8,000
قیمت فروش
$10,080
44%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | طبیعت بی‌جان I از ابراهیم الدسوقی
طبیعت بی‌جان I
برآورد
£6,000
7,462 دلار آمریکا
-
£8,000
9,949 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,680
9,551 دلار آمریکا
9.714%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | زر نزدیک خلیج قایت از آنا بقیگویان
زر نزدیک خلیج قایت
برآورد
£4,000
4,971 دلار آمریکا
-
£6,000
7,456 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,985
8,680 دلار آمریکا
39.7%
تاریخ حراج
ساتبیز - 7 اردیبهشت 1402
آرتچارت | بدون عنوان از احمد اسفندیاری
بدون عنوان
برآورد
6,000,000,000﷼
10,830 دلار آمریکا
-
8,000,000,000﷼
14,440 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,600,000,000﷼
11,913 دلار آمریکا
5.714%
تاریخ حراج
تهران - 4 بهمن 1402