• ساختمان ( ای و آی) 1390
  • اکریلیک روی بوم
  • نقاشی
  • 58.2 * 37.2 سانتی متر
  • شامل دو اثر
    امضاشده و تاریخ‌خورده " Ayman Baalbaki '11 " (پشت آثار)
5 اردیبهشت 1402
برآورد
£8,000
9,934 دلار آمریکا
- £12,000
14,901 دلار آمریکا
قیمت فروش
£8,890
11,039 دلار آمریکا
11.1%
سایر آثار هنری أيمن بعلبكي‎

آرتچارت | بدون عنوان از أيمن بعلبكي‎
بدون عنوان
برآورد
$25,000
-
$40,000
تاریخ حراج
کریستیز - 11 خرداد 1403
آرتچارت | نقابدار از أيمن بعلبكي‎
نقابدار
برآورد
£50,000
62,089 دلار آمریکا
-
£70,000
86,924 دلار آمریکا
قیمت فروش
£228,600
283,869 دلار آمریکا
281%
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 اردیبهشت 1402
آرتچارت | حمص: جورات الشیعه از أيمن بعلبكي‎
حمص: جورات الشیعه
برآورد
£70,000
97,847 دلار آمریکا
-
£100,000
139,782 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 147,454 دلار آمریکا
کمینه برآورد 36,011 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 50,913 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+134.95%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | چاپ نسخه 2 از طلا مدنی
چاپ نسخه 2
برآورد
£3,000
3,663 دلار آمریکا
-
£5,000
6,106 دلار آمریکا
قیمت فروش
£9,375
11,448 دلار آمریکا
134.375%
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 24 اردیبهشت 1399
آرتچارت | بدون عنوان از منوچهر معتبر
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
260%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 خرداد 1393
آرتچارت | یافتن گور خر از طلا مدنی
یافتن گور خر
برآورد
$7,000
-
$10,000
قیمت فروش
$12,700
49.412%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 5 مهر 1402