• پرتره‌ها 1343
  • جوهر و آبرنگ
  • طراحی
  • 21 * 27.5 سانتی متر
  • 7 طراحی با آبرنگ و جوهر چسبانده شده روی بک شیت.
    شیت در بالا قسمت میانی امضا شده است.
فروش در - خانه حراج
13 آذر 1394
برآورد
قیمت فروش
9.091%
آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
€300
338 دلار آمریکا
-
€500
563 دلار آمریکا
قیمت فروش
€370
417 دلار آمریکا
7.5%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 25 آذر 1400
آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$10
-
$10
قیمت فروش
$425
4150%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 15 مرداد 1401
آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$10
-
$10
قیمت فروش
$550
5400%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 15 مرداد 1401
آرتچارت | صورت‌ها از بهمن بروجنی
صورت‌ها
برآورد
 
قیمت فروش
9.091%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 آذر 1394
آرتچارت | بدون عنوان از عبد الهادي الجزار
بدون عنوان
برآورد
£500
621 دلار آمریکا
-
£700
869 دلار آمریکا
قیمت فروش
£381
473 دلار آمریکا
36.5%
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 اردیبهشت 1402
آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$10
-
$10
قیمت فروش
$425
4150%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 25 تیر 1401
آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$10
-
$10
قیمت فروش
$160
1500%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 8 مرداد 1401
آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$10
-
$10
قیمت فروش
$250
2400%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 8 مرداد 1401