فروش در - خانه حراج
1 آبان 1397
برآورد
قیمت فروش
0%
آرتچارت | بدون عنوان از مصطفی سرابی
بدون عنوان
برآورد
£600
837 دلار آمریکا
-
£800
1,116 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,825
5,335 دلار آمریکا
446.429%
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399
آرتچارت | 2003 PAGES از هدیه شفیعی
2003 PAGES
برآورد
£5,000
6,250 دلار آمریکا
-
£7,000
8,750 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,250
7,813 دلار آمریکا
4.167%
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 فروردین 1399
آرتچارت | انجیر و برگ انجیر از فریدون آو
انجیر و برگ انجیر
برآورد
£5,000
6,250 دلار آمریکا
-
£8,000
10,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,310
6,638 دلار آمریکا
18.308%
تاریخ حراج
بونامز - 22 خرداد 1399
آرتچارت | در جستجوی کیکِ درون از طلا مدنی
در جستجوی کیکِ درون
برآورد
 
قیمت فروش
40.625%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 اسفند 1394
آرتچارت | ژِست از طلا مدنی
ژِست
برآورد
 
قیمت فروش
25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 اردیبهشت 1395
آرتچارت | بازار از جاذبیه سری
بازار
برآورد
£2,500
3,446 دلار آمریکا
-
£3,500
4,824 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,725
5,134 دلار آمریکا
24.167%
تاریخ حراج
بونامز - 26 آبان 1400
آرتچارت | بدون عنوان (منظره روستایی) از جاذبیه سری
بدون عنوان (منظره روستایی)
برآورد
£2,000
2,796 دلار آمریکا
-
£3,000
4,193 دلار آمریکا
قیمت فروش
£4,080
5,703 دلار آمریکا
63.2%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400
آرتچارت | بدون عنوان از کامران یوسف زاده (Y.Z. Kami)
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
21.875%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 20 شهریور 1387
آرتچارت | بدون عنوان از محمد المليحي
بدون عنوان
برآورد
£3,000
3,955 دلار آمریکا
-
£5,000
6,592 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,048
7,974 دلار آمریکا
51.2%
تاریخ حراج
ساتبیز - 3 فروردین 1401