• بدون عنوان
  • رنگ روغن و رنگ نقره‌ای روی مقوا روی بوم
  • نقاشی
  • 100 * 70 سانتی متر
5 اردیبهشت 1402
برآورد
£35,000
43,462 دلار آمریکا
- £45,000
55,880 دلار آمریکا
قیمت فروش
£63,500
78,853 دلار آمریکا
58.75%
آرتچارت | بدون عنوان (کوه تملپیس) از ايتيل عدنان‎
بدون عنوان (کوه تملپیس)
برآورد
£20,000
24,854 دلار آمریکا
-
£30,000
37,281 دلار آمریکا
قیمت فروش
£57,150
71,020 دلار آمریکا
128.6%
تاریخ حراج
ساتبیز - 7 اردیبهشت 1402
آرتچارت | تابستان، زمستان از مجموعه مغرب یها از آیدین آغداشلو
تابستان، زمستان از مجموعه مغرب یها
برآورد
7,000,000,000﷼
51,584 دلار آمریکا
-
9,000,000,000﷼
66,323 دلار آمریکا
قیمت فروش
8,500,000,000﷼
62,638 دلار آمریکا
6.25%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | Untitled (From the Memories of Destruction series) از آیدین آغداشلو
Untitled (From the Memories of Destruction series)
برآورد
 
قیمت فروش
71.25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آبان 1390
آرتچارت | زنان کرد از هيف قهرمان
زنان کرد
برآورد
$25,000
-
$35,000
قیمت فروش
$81,900
173%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | مرگ و زندگی (از سری خاطرات انهدام) از آیدین آغداشلو
مرگ و زندگی (از سری خاطرات انهدام)
برآورد
 
قیمت فروش
8.125%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 5 آبان 1388
آرتچارت | کوزه‌ی آبیِ استنسیلِ کوچک از فرهاد مشیری
کوزه‌ی آبیِ استنسیلِ کوچک
برآورد
 
قیمت فروش
49%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 30 فروردین 1391
آرتچارت | غروب آفتاب در شهر سلام از سعاد العطار
غروب آفتاب در شهر سلام
برآورد
£8,000
9,949 دلار آمریکا
-
£12,000
14,924 دلار آمریکا
قیمت فروش
£70,250
87,365 دلار آمریکا
602.5%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | بدون عنوان از بهجت صدر
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
85.714%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394
آرتچارت | بدون عنوان از جاذبیه سری
بدون عنوان
برآورد
£20,000
24,854 دلار آمریکا
-
£30,000
37,281 دلار آمریکا
قیمت فروش
£63,500
78,911 دلار آمریکا
154%
تاریخ حراج
ساتبیز - 7 اردیبهشت 1402