• بدون عنوان 1387
  • چاپ جوهر روی فیلم
  • نقاشی
  • 30 * 40 سانتی متر
  • قاب‌شده
20 اسفند 1399
برآورد
£200
279 دلار آمریکا
- £300
418 دلار آمریکا
قیمت فروش
£357
498 دلار آمریکا
42.8%
سایر آثار هنری زهرا حسینی

آرتچارت | بدون عنوان از زهرا حسینی
بدون عنوان
برآورد
£200
279 دلار آمریکا
-
£300
418 دلار آمریکا
قیمت فروش
£280
391 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399
آرتچارت | بدون عنوان از زهرا حسینی
بدون عنوان
برآورد
£200
274 دلار آمریکا
-
£300
412 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | بدون عنوان از زهرا حسینی
بدون عنوان
برآورد
£200
274 دلار آمریکا
-
£300
412 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 444 دلار آمریکا
کمینه برآورد 279 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 418 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+27.4%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از مهدی حسینی
بدون عنوان
برآورد
80,000,000﷼
311 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
777 دلار آمریکا
قیمت فروش
100,000,000﷼
388 دلار آمریکا
28.571%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 12 دی 1399
آرتچارت | پرتره از اسماعیل بهرانی
پرتره
برآورد
€300
347 دلار آمریکا
-
€400
463 دلار آمریکا
قیمت فروش
€520
602 دلار آمریکا
48.571%
تاریخ حراج
پوس کورنه - 24 مهر 1400
آرتچارت | بدون عنوان از زهرا حسینی
بدون عنوان
برآورد
£200
279 دلار آمریکا
-
£300
418 دلار آمریکا
قیمت فروش
£280
391 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399