• اردوگاه صحرایی 1353
  • رنگ روغن روی بوم، کشیده نشده
  • نقاشی
  • 90 * 70 سانتی متر
برآورد
£5,000
6,757 دلار آمریکا
- £7,000
9,459 دلار آمریکا
فروخته نشده
سایر آثار هنری فائق حسن

آرتچارت | بدون عنوان از فائق حسن
بدون عنوان
برآورد
£4,000
5,022 دلار آمریکا
-
£6,000
7,532 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,350
7,972 دلار آمریکا
27%
تاریخ حراج
ساتبیز - 6 اردیبهشت 1403
آرتچارت | قطعات از فائق حسن
قطعات
برآورد
£30,000
37,309 دلار آمریکا
-
£50,000
62,181 دلار آمریکا
قیمت فروش
£44,800
55,714 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | رقص بادیه نشین از فائق حسن
رقص بادیه نشین
برآورد
£0
0 دلار آمریکا
-
£0
0 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,312
8,530 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
بونامز - 21 آذر 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 49,435 دلار آمریکا
کمینه برآورد 18,024 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 30,230 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+88.287%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از لیلی درخشانی
بدون عنوان
برآورد
$3,400
-
$4,600
فروش در
تاریخ حراج
آرت‌وایز - 19 دی 1402
آرتچارت | بدون عنوان از لیلی درخشانی
بدون عنوان
برآورد
$3,400
-
$4,800
فروش در
تاریخ حراج
آرت‌وایز - 15 بهمن 1402
آرتچارت | بدون عنوان از هیبا کلاکه
بدون عنوان
برآورد
€2,500
2,688 دلار آمریکا
-
€3,500
3,763 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 3 خرداد 1402