• بدون عنوان 1338 - 1348
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 49 * 64.5 سانتی متر
  • امضا شده ف.ز؛ امضا شده ف.ز پاریس پشت اثر
    ابعاد قاب‌شده: 67 * 51.5 سانتی‌متر
برآورد
£20,000
27,598 دلار آمریکا
- £30,000
41,396 دلار آمریکا
قیمت فروش
£60,480
83,455 دلار آمریکا
141.92%
آرتچارت | مه روشن از شیرازه هوشیاری
مه روشن
برآورد
 
قیمت فروش
75%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 مهر 1394
آرتچارت | معما 92 از آیدین آغداشلو
معما 92
برآورد
40,000,000,000﷼
79,365 دلار آمریکا
-
50,000,000,000﷼
99,206 دلار آمریکا
قیمت فروش
46,200,000,000﷼
91,667 دلار آمریکا
2.667%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از هيف قهرمان
بدون عنوان
برآورد
$10,000
-
$15,000
قیمت فروش
$63,000
404%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | بدون عنوان (خوانندگان) از حامد نَدا
بدون عنوان (خوانندگان)
برآورد
£30,000
37,253 دلار آمریکا
-
£40,000
49,671 دلار آمریکا
قیمت فروش
£69,850
86,738 دلار آمریکا
99.571%
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 اردیبهشت 1402
آرتچارت | بدون عنوان (طبیعت بی‌جان) از منوچهر یکتایی
بدون عنوان (طبیعت بی‌جان)
برآورد
 
قیمت فروش
175%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 مهر 1395
آرتچارت | زنان نیل از منیر فهیم
زنان نیل
برآورد
£6,000
7,525 دلار آمریکا
-
£10,000
12,542 دلار آمریکا
قیمت فروش
£60,780
76,232 دلار آمریکا
659.75%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401
آرتچارت | نیمرخ سرخ از هوشنگ پزشک نیا
نیمرخ سرخ
برآورد
£12,000
16,559 دلار آمریکا
-
£18,000
24,838 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
آرتچارت | بدون عنوان از عبدالحلیم رازی
بدون عنوان
برآورد
£10,000
13,699 دلار آمریکا
-
£15,000
20,548 دلار آمریکا
قیمت فروش
£60,480
82,849 دلار آمریکا
383.84%
تاریخ حراج
ساتبیز - 3 فروردین 1400
آرتچارت | بدون عنوان از بهمن محصص
بدون عنوان
برآورد
£60,000
82,793 دلار آمریکا
-
£80,000
110,391 دلار آمریکا
قیمت فروش
£56,700
78,239 دلار آمریکا
19%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400