• سه خانم جوان
  • آبرنگ روی کاغذ
  • نقاشی
  • 40 * 35 سانتی متر
  • امضا شده به عربی (پایین راست)
برآورد
£600
829 دلار آمریکا
- £800
1,106 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,250
1,728 دلار آمریکا
78.571%
سایر آثار هنری فرج عبو

آرتچارت | فروشده فرفره از فرج عبو
فروشده فرفره
برآورد
£1,000
1,382 دلار آمریکا
-
£1,500
2,072 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,250
4,490 دلار آمریکا
160%
تاریخ حراج
کریستیز - 28 مهر 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,109 دلار آمریکا
کمینه برآورد 1,105 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 1,589 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+119.286%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از مصطفی سرابی
بدون عنوان
برآورد
£600
837 دلار آمریکا
-
£800
1,116 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,275
1,778 دلار آمریکا
82.143%
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399
آرتچارت | عروس و داماد روی فرش قرمز از رکنی حائری زاده
عروس و داماد روی فرش قرمز
برآورد
 
قیمت فروش
60.1%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 11 خرداد 1397
آرتچارت | بدون عنوان از فرح اصولی
بدون عنوان
برآورد
550,000,000﷼
2,012 دلار آمریکا
-
1,000,000,000﷼
3,659 دلار آمریکا
قیمت فروش
575,000,000﷼
2,104 دلار آمریکا
25.806%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 12 شهریور 1400