• بدون عنوان 1399
  • گرافیت و جوهر روی کاغذ
  • نقاشی
  • 78 * 164 سانتی متر
  • دارایی مجموعه‌ی آذری، لس‌انجلس 

برآورد
£60,000
78,947 دلار آمریکا
- £80,000
105,263 دلار آمریکا
قیمت فروش
£52,920
69,632 دلار آمریکا
24.4%
سایر آثار هنری فرامرز پیلارام

آرتچارت | بدون عنوان از فرامرز پیلارام
بدون عنوان
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 دی 1397
آرتچارت | بدون عنوان از فرامرز پیلارام
بدون عنوان
برآورد
10,000,000,000﷼
73,692 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
110,538 دلار آمریکا
قیمت فروش
9,500,000,000﷼
70,007 دلار آمریکا
24%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | ترکیب‌بندی خوش‌نویسی از فرامرز پیلارام
ترکیب‌بندی خوش‌نویسی
برآورد
 
قیمت فروش
33.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 خرداد 1394
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 56,039 دلار آمریکا
کمینه برآورد 36,598 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 49,562 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+50.392%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون‌عنوان از مجموعه انارها و درختها از فریده لاشایی
بدون‌عنوان از مجموعه انارها و درختها
برآورد
40,000,000,000﷼
81,218 دلار آمریکا
-
50,000,000,000﷼
101,523 دلار آمریکا
قیمت فروش
40,000,000,000﷼
81,218 دلار آمریکا
11.111%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از حسین کاظمی
بدون عنوان
برآورد
10,000,000,000﷼
40,000 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
60,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
13,500,000,000﷼
54,000 دلار آمریکا
8%
تاریخ حراج
تهران - 24 دی 1400
آرتچارت | بدون عنوان از ناصر عصار
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
103.488%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 فروردین 1397