• 9 ی ا د 2 1385
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 172 * 130 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده به فارسی، امضا شده، تیتر و تاریخ خورده "فرهاد مشیری 2006 9 ی‌ا‌د 2" پشت اثر
فروش در - خانه حراج
28 اسفند 1392
برآورد
قیمت فروش
47.75%
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 163,493 دلار آمریکا
کمینه برآورد 93,657 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 132,083 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+49.791%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | عصر انرژی از ساسان بهنام بختیار
عصر انرژی
برآورد
£30,000
36,105 دلار آمریکا
-
£50,000
60,176 دلار آمریکا
قیمت فروش
£101,600
122,277 دلار آمریکا
154%
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 12 اسفند 1401
آرتچارت | بدون عنوان از کوروش شیشه گران
بدون عنوان
برآورد
40,000,000,000﷼
125,000 دلار آمریکا
-
50,000,000,000﷼
156,250 دلار آمریکا
قیمت فروش
42,000,000,000﷼
131,250 دلار آمریکا
6.667%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرتچارت | Figure از کوروش شیشه گران
فیگور
برآورد
 
قیمت فروش
8.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 اسفند 1395