• 9 ی ا د 2 1385
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 172 * 130 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده به فارسی، امضا شده، تیتر و تاریخ خورده "فرهاد مشیری 2006 9 ی‌ا‌د 2" پشت اثر
فروش در - خانه حراج
28 اسفند 1392
برآورد
قیمت فروش
47.75%
آرتچارت | عصر انرژی از ساسان بهنام بختیار
عصر انرژی
برآورد
£30,000
36,105 دلار آمریکا
-
£50,000
60,176 دلار آمریکا
قیمت فروش
£101,600
122,277 دلار آمریکا
154%
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 12 اسفند 1401
آرتچارت | بدون عنوان از کوروش شیشه گران
بدون عنوان
برآورد
40,000,000,000﷼
125,000 دلار آمریکا
-
50,000,000,000﷼
156,250 دلار آمریکا
قیمت فروش
42,000,000,000﷼
131,250 دلار آمریکا
6.667%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرتچارت | Figure از کوروش شیشه گران
فیگور
برآورد
 
قیمت فروش
8.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 اسفند 1395
آرتچارت | گنبد آبی 1 از کامران یوسف زاده (Y.Z. Kami)
گنبد آبی 1
برآورد
 
قیمت فروش
15.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 مهر 1393
آرتچارت | نیم‌کره از عبدالناصر قارم
نیم‌کره
برآورد
£60,000
82,896 دلار آمریکا
-
£80,000
110,528 دلار آمریکا
قیمت فروش
£81,250
112,255 دلار آمریکا
16.071%
تاریخ حراج
کریستیز - 28 مهر 1400
آرتچارت | مشکی 4 از علی بنی صدر
مشکی 4
برآورد
£70,000
88,945 دلار آمریکا
-
£90,000
114,358 دلار آمریکا
قیمت فروش
£124,460
158,145 دلار آمریکا
55.575%
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 9 تیر 1402
آرتچارت | بچه حرامزاده از کور پور
بچه حرامزاده
برآورد
 
قیمت فروش
103.125%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 اردیبهشت 1394
آرتچارت | مجموعه بی ام و شماره 7 از افشین پیر هاشمی
مجموعه بی ام و شماره 7
برآورد
 
قیمت فروش
404%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 20 مهر 1388
آرتچارت | معرفه از فرهاد مشیری
معرفه
برآورد
£70,000
90,909 دلار آمریکا
-
£100,000
129,870 دلار آمریکا
قیمت فروش
£87,500
113,636 دلار آمریکا
2.941%
تاریخ حراج
کریستیز - 1 آبان 1398