• سردرد برای همه 1388
  • سوزن‌کاری و اکریلیک روی بوم بر پانل
  • نقاشی
  • 350 * 150 سانتی متر
فروش در - خانه حراج
14 مهر 1396
برآورد
قیمت فروش
0%
تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

توی احمق، منِ احمق - پروتین
30 مهر 1388
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 163,493 دلار آمریکا
کمینه برآورد 93,657 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 132,083 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+49.791%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | آشوب از کوروش شیشه گران
آشوب
برآورد
 
قیمت فروش
19%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 دی 1397
آرتچارت | شب و روز از رضا درخشانی
شب و روز
برآورد
 
قیمت فروش
108.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 اسفند 1393