• سردرد برای همه 1388
  • سوزن‌کاری و اکریلیک روی بوم بر پانل
  • نقاشی
  • 350 * 150 سانتی متر
فروش در - خانه حراج
14 مهر 1396
برآورد
قیمت فروش
0%
آرتچارت | آشوب از کوروش شیشه گران
آشوب
برآورد
 
قیمت فروش
19%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 دی 1397
آرتچارت | شب و روز از رضا درخشانی
شب و روز
برآورد
 
قیمت فروش
108.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 اسفند 1393