• زایمان 1363
  • گواش و آبرنگ روی کاغذ
  • نقاشی
  • 75 * 115 سانتی متر
  • امضا شده به عربی و تاریخ خورده 85 (پایین راست)؛ امضا شده بایا (پشت اثر)
برآورد
£10,000
13,822 دلار آمریکا
- £15,000
20,733 دلار آمریکا
قیمت فروش
£11,250
15,549 دلار آمریکا
10%
سایر آثار هنری فاطما بایا

آرتچارت | زنی با درخت خرما از فاطما بایا
زنی با درخت خرما
برآورد
€5,000
5,445 دلار آمریکا
-
€8,000
8,713 دلار آمریکا
قیمت فروش
€5,000
5,445 دلار آمریکا
23.077%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 15 تیر 1402
آرتچارت | فراوانی از فاطما بایا
فراوانی
برآورد
€5,000
5,376 دلار آمریکا
-
€8,000
8,602 دلار آمریکا
قیمت فروش
€14,000
15,054 دلار آمریکا
115.385%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | طبیعت بی‌جان با ابزار از باية فاطمة
طبیعت بی‌جان با ابزار
برآورد
£8,000
11,039 دلار آمریکا
-
£12,000
16,559 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 27,151 دلار آمریکا
کمینه برآورد 15,187 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 22,207 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+58.659%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | باغ خوشنویسی از جهاد ابوسلیمان
باغ خوشنویسی
برآورد
£6,000
7,462 دلار آمریکا
-
£8,000
9,949 دلار آمریکا
قیمت فروش
£10,240
12,735 دلار آمریکا
46.286%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | بهار ابدی از ساسان بهنام بختیار
بهار ابدی
برآورد
 
قیمت فروش
78.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 فروردین 1398
آرتچارت | تک‌چهره کمال‌الملک از کیخسرو خروش
تک‌چهره کمال‌الملک
برآورد
6,000,000,000﷼
10,830 دلار آمریکا
-
8,000,000,000﷼
14,440 دلار آمریکا
قیمت فروش
8,800,000,000﷼
15,884 دلار آمریکا
25.714%
تاریخ حراج
تهران - 4 بهمن 1402