• در سایه‌ی ابوالهول 1362
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 30 * 40 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده 1983 به انگلیسی و عربی
    قاب‌شده
برآورد
£10,000
13,978 دلار آمریکا
- £20,000
27,956 دلار آمریکا
قیمت فروش
£16,500
23,064 دلار آمریکا
10%
سایر آثار هنری حامد نَدا

آرتچارت | بدون عنوان (خوانندگان) از حامد نَدا
بدون عنوان (خوانندگان)
برآورد
£30,000
37,253 دلار آمریکا
-
£40,000
49,671 دلار آمریکا
قیمت فروش
£69,850
86,738 دلار آمریکا
99.571%
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 اردیبهشت 1402
آرتچارت | بدون عنوان (جام) از حامد نَدا
بدون عنوان (جام)
برآورد
£400
497 دلار آمریکا
-
£600
745 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,794
3,470 دلار آمریکا
458.8%
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 اردیبهشت 1402
آرتچارت | آسمان‌های آبی از حامد نَدا
آسمان‌های آبی
برآورد
£12,000
16,774 دلار آمریکا
-
£18,000
25,161 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 51,875 دلار آمریکا
کمینه برآورد 32,230 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 48,362 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+121.709%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | چشم‌انداز شب از إيتيل عدنان‎
چشم‌انداز شب
برآورد
£15,000
20,698 دلار آمریکا
-
£20,000
27,598 دلار آمریکا
قیمت فروش
£18,900
26,080 دلار آمریکا
8%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
آرتچارت | کیک کَندنی از طلا مدنی
کیک کَندنی
برآورد
£6,000
7,924 دلار آمریکا
-
£8,000
10,565 دلار آمریکا
قیمت فروش
£16,380
21,632 دلار آمریکا
134%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 18 آذر 1400
آرتچارت | ابر طوسی از محمد المليحي
ابر طوسی
برآورد
£6,000
8,387 دلار آمریکا
-
£10,000
13,978 دلار آمریکا
قیمت فروش
£12,750
17,822 دلار آمریکا
59.375%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400