• بدون عنوان 1399
  • اکریلیک روی بوم
  • نقاشی
  • 22 * 22 سانتی متر
  • در خلق این اثر از شعله بر روی رنگ‌ماده و بوم استفاده شده است.

برآورد
€1,300
1,503 دلار آمریکا
- €1,800
2,081 دلار آمریکا
فروخته نشده
سایر آثار هنری هانیبال سروجی

آرتچارت | بدون عنوان از هانیبال سروجی
بدون عنوان
برآورد
€1,300
1,503 دلار آمریکا
-
€1,800
2,081 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,950
2,254 دلار آمریکا
25.806%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | اسب از هانیبال سروجی
اسب
برآورد
€5,500
6,358 دلار آمریکا
-
€6,500
7,514 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | از مجموعه کویر از هانیبال سروجی
از مجموعه کویر
برآورد
€8,000
9,750 دلار آمریکا
-
€10,000
12,188 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 2,254 دلار آمریکا
کمینه برآورد 1,503 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 2,081 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+25.806%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از شکوه ظروفچی
بدون عنوان
برآورد
$600
-
$800
فروش در
تاریخ حراج
آرت‌وایز - 29 بهمن 1402
آرتچارت | بدون عنوان از هانیبال سروجی
بدون عنوان
برآورد
€1,300
1,503 دلار آمریکا
-
€1,800
2,081 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,950
2,254 دلار آمریکا
25.806%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | بدون عنوان از هایده ایازی
بدون عنوان
برآورد
£300
418 دلار آمریکا
-
£500
697 دلار آمریکا
قیمت فروش
£363
506 دلار آمریکا
9.25%
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399