فروش در - خانه حراج
28 مهر 1394
برآورد
قیمت فروش
10%
آرتچارت | آمینو اسید از وحید چمانی
آمینو اسید
برآورد
 
قیمت فروش
292.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آبان 1389
آرتچارت | بدون عنوان از محسن وزیری مقدم
بدون عنوان
برآورد
10,000,000,000﷼
18,051 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
27,076 دلار آمریکا
قیمت فروش
13,200,000,000﷼
23,827 دلار آمریکا
5.6%
تاریخ حراج
تهران - 4 بهمن 1402
آرتچارت | بانویی ایستاده با لباس سبز از هيف قهرمان
بانویی ایستاده با لباس سبز
برآورد
£5,000
6,209 دلار آمریکا
-
£7,000
8,692 دلار آمریکا
قیمت فروش
£20,320
25,233 دلار آمریکا
238.667%
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 اردیبهشت 1402
آرتچارت | پرسپولیس (صفحه 69) از مرجانه ساتراپی
پرسپولیس (صفحه 69)
برآورد
£4,000
4,996 دلار آمریکا
-
£6,000
7,494 دلار آمریکا
قیمت فروش
£19,050
23,795 دلار آمریکا
281%
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 7 اردیبهشت 1402
آرتچارت | بدون عنوان از فرید بلكاهية‎
بدون عنوان
برآورد
£18,000
24,838 دلار آمریکا
-
£22,000
30,357 دلار آمریکا
قیمت فروش
£22,680
31,296 دلار آمریکا
13.4%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
آرتچارت | بدون عنوان (فرم‌های آبستره) از جاذبیه سری
بدون عنوان (فرم‌های آبستره)
برآورد
£6,000
8,387 دلار آمریکا
-
£8,000
11,183 دلار آمریکا
قیمت فروش
£15,250
21,317 دلار آمریکا
117.857%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400
آرتچارت | تجدید حیات از مارکو گریگوریان
تجدید حیات
برآورد
 
قیمت فروش
28.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 اردیبهشت 1388
آرتچارت | الهام از نامی پتگر
الهام
برآورد
3,000,000,000﷼
5,415 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
7,220 دلار آمریکا
قیمت فروش
12,100,000,000﷼
21,841 دلار آمریکا
245.714%
تاریخ حراج
تهران - 4 بهمن 1402
آرتچارت | بدون عنوان از پرویز کلانتری
بدون عنوان
برآورد
10,000,000,000﷼
19,841 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
29,762 دلار آمریکا
قیمت فروش
11,000,000,000﷼
21,825 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402