• چشم‌انداز 1346
  • رنگ روغن روی چرم سوار شده روی بوم
  • نقاشی
  • 60 * 40 سانتی متر
فروش در - خانه حراج
16 خرداد 1397
برآورد
قیمت فروش
7.143%
سایر آثار هنری حسین محجوبی

آرتچارت | بدون عنوان از حسین محجوبی
بدون عنوان
برآورد
12,000,000,000﷼
21,661 دلار آمریکا
-
16,000,000,000﷼
28,881 دلار آمریکا
قیمت فروش
15,400,000,000﷼
27,798 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
تهران - 4 بهمن 1402
آرتچارت | بهار در کوهین از حسین محجوبی
بهار در کوهین
برآورد
10,000,000,000﷼
20,305 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
30,457 دلار آمریکا
قیمت فروش
10,000,000,000﷼
20,305 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 16,332 دلار آمریکا
کمینه برآورد 13,264 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 18,179 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+3.34%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | درویش از رئوف رفاعی
درویش
برآورد
£1,500
1,974 دلار آمریکا
-
£2,500
3,290 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,000
2,632 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 11 فروردین 1401
آرتچارت | بدون عنوان از احمد امین نظر
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
105.882%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 خرداد 1394
آرتچارت | اسوان از فرقعلی عبدالحفیظ
اسوان
برآورد
£1,000
1,391 دلار آمریکا
-
£1,500
2,086 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,275
1,773 دلار آمریکا
2%
تاریخ حراج
بونامز - 21 مرداد 1400