• پرتره خانم ماری کلر توبرت 1374
  • رنگ روغن روی تخته
  • نقاشی
  • 59 * 79 سانتی متر
  • امضا شده "حسین بیکار" و تاریخ خورده "1995" به عربی (پایین راست)
    قاب‌شده
برآورد
£8,000
11,125 دلار آمریکا
- £12,000
16,688 دلار آمریکا
فروخته نشده
سایر آثار هنری حسین بیکار

آرتچارت | آویختن لباس‌ها از حسین بیکار
آویختن لباس‌ها
برآورد
£28,000
37,838 دلار آمریکا
-
£35,000
47,297 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 21 آذر 1398
آرتچارت | بدون عنوان از حسین بیکار
بدون عنوان
برآورد
£7,000
9,229 دلار آمریکا
-
£9,000
11,866 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 3 فروردین 1401
آرتچارت | امواج از حسین بیکار
امواج
برآورد
£8,000
11,125 دلار آمریکا
-
£12,000
16,688 دلار آمریکا
قیمت فروش
£10,838
15,071 دلار آمریکا
8.375%
تاریخ حراج
بونامز - 21 مرداد 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 8,739 دلار آمریکا
کمینه برآورد 11,125 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 16,688 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+8.375%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | فرش دستباف در بازار تبریز از عطاالله ذی‌نوری
فرش دستباف در بازار تبریز
برآورد
1,500,000,000﷼
2,708 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
3,610 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,870,000,000﷼
3,375 دلار آمریکا
6.857%
تاریخ حراج
تهران - 4 بهمن 1402
آرتچارت | بدون عنوان از بهرام دبیری
بدون عنوان
برآورد
$2,400
-
$3,600
فروش در
تاریخ حراج
آرت‌وایز - 19 دی 1402
آرتچارت | لذت کودکانه از آرزو نیک‌عهد
لذت کودکانه
برآورد
$15,000
-
$20,000
تاریخ حراج
ساتبیز - 2 مرداد 1402