برآورد
€3,000
3,656 دلار آمریکا
- €5,000
6,094 دلار آمریکا
فروخته نشده
سایر آثار هنری جمیل حمودی

آرتچارت | بدون عنوان از جمیل حمودی
بدون عنوان
برآورد
€1,000
1,156 دلار آمریکا
-
€2,000
2,312 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | بدون عنوان از جمیل حمودی
بدون عنوان
برآورد
€2,000
2,178 دلار آمریکا
-
€3,000
3,267 دلار آمریکا
قیمت فروش
€22,000
23,960 دلار آمریکا
780%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 15 تیر 1402
آرتچارت | صفات الوهیت از جمیل حمودی
صفات الوهیت
برآورد
£0
0 دلار آمریکا
-
£0
0 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,147
1,550 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
بونامز - 21 آذر 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 12,755 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,178 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,267 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+780%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | یکصد قدم از سیمین کرامتی
یکصد قدم
برآورد
$1,350
-
$1,850
فروش در
تاریخ حراج
آرت‌وایز - 29 بهمن 1402
آرتچارت | بدون عنوان از ايتيل عدنان‎
بدون عنوان
برآورد
£8,000
10,043 دلار آمریکا
-
£12,000
15,065 دلار آمریکا
قیمت فروش
£27,940
35,076 دلار آمریکا
179.4%
تاریخ حراج
ساتبیز - 6 اردیبهشت 1403
آرتچارت | بدون عنوان از امیر فرهاد
بدون عنوان
برآورد
£500
697 دلار آمریکا
-
£600
837 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399