آرتچارت | عشق را آغاز هست، انجام نیست از هادی روشن ضمیر
عشق را آغاز هست، انجام نیست
برآورد
2,000,000,000﷼
4,061 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
6,091 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,400,000,000﷼
6,904 دلار آمریکا
36%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | چشمه‌ی خورشید از علی اتحاد
چشمه‌ی خورشید
برآورد
1,200,000,000﷼
3,750 دلار آمریکا
-
1,600,000,000﷼
5,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,200,000,000﷼
3,750 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرتچارت | درگیری 3 از امیر مسعود اخوان جم
درگیری 3
برآورد
£40,000
50,352 دلار آمریکا
-
£60,000
75,528 دلار آمریکا
قیمت فروش
£76,200
95,920 دلار آمریکا
52.4%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 15 آذر 1402
آرتچارت | طبیعت از امیر مسعود اخوان جم
طبیعت
برآورد
£20,000
26,264 دلار آمریکا
-
£30,000
39,396 دلار آمریکا
قیمت فروش
£33,020
43,362 دلار آمریکا
32.08%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 22 تیر 1402
آرتچارت | چقدر دور میدان چرخیدن خوب است از بیتا فیاضی
چقدر دور میدان چرخیدن خوب است
برآورد
4,000,000,000﷼
12,500 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
18,750 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,000,000,000﷼
12,500 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرتچارت | سوگلی شاه از کوروش گلناری
سوگلی شاه
برآورد
2,000,000,000﷼
8,000 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
12,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,000,000,000﷼
8,000 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرتچارت | عشق سرخ 02 از علیرضا آستانه
عشق سرخ 02
برآورد
$6,500
-
$6,500
تاریخ حراج
جادوی پارسی - 21 بهمن 1398
آرتچارت | تویزه 2 از سهند حسامیان
تویزه 2
برآورد
6,000,000,000﷼
24,000 دلار آمریکا
-
8,000,000,000﷼
32,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,500,000,000﷼
26,000 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرتچارت | همدردی از مجموعه دوره قلبی از فرناز ربیعی جاه
همدردی از مجموعه دوره قلبی
برآورد
 
قیمت فروش
14.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 دی 1396