برآورد
£800
1,113 دلار آمریکا
- £10,000
13,906 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,805
3,901 دلار آمریکا
48.056%
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,356 دلار آمریکا
کمینه برآورد 1,061 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 5,829 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+32.709%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | چشم‌انداز قرمز از مازن الرفاعي
چشم‌انداز قرمز
برآورد
€2,000
2,312 دلار آمریکا
-
€3,000
3,468 دلار آمریکا
قیمت فروش
€2,600
3,006 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | بدون عنوان از واحد خاکدان
بدون عنوان
برآورد
750,000,000﷼
2,913 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
4,661 دلار آمریکا
قیمت فروش
800,000,000﷼
3,107 دلار آمریکا
17.949%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 12 دی 1399
آرتچارت | محمدعلی از افسون  
محمدعلی
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 اسفند 1392