• کمپ ماسیلک 1396
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 250 * 200 سانتی متر
  • امضا شده سحمرانی
    ابعاد قاب‌شده:
برآورد
£15,000
20,698 دلار آمریکا
- £20,000
27,598 دلار آمریکا
قیمت فروش
£21,420
29,557 دلار آمریکا
22.4%
آرتچارت | بدون عنوان از صداقت جباری
بدون عنوان
برآورد
10,000,000,000﷼
20,305 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
30,457 دلار آمریکا
قیمت فروش
11,000,000,000﷼
22,335 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | محراب از واحد خاکدان
محراب
برآورد
3,000,000,000﷼
22,108 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
29,477 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,600,000,000﷼
33,898 دلار آمریکا
31.429%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | به سرکردگی براق از مجموعه اصطبل اساطیر از شهریار احمدی
به سرکردگی براق از مجموعه اصطبل اساطیر
برآورد
 
قیمت فروش
28%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 دی 1396
آرتچارت | زرد در شکار زرد از رضا درخشانی
زرد در شکار زرد
برآورد
$40,000
-
$60,000
قیمت فروش
$28,125
43.75%
تاریخ حراج
حراج لزلی هیندمن - 6 مهر 1401
آرتچارت | بی نهایتِ زودهنگام از مهرداد محب‌علی
بی نهایتِ زودهنگام
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 اسفند 1395
آرتچارت | بدون عنوان از پرویز کلانتری
بدون عنوان
برآورد
4,000,000,000﷼
30,418 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
45,627 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,600,000,000﷼
34,981 دلار آمریکا
8%
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398
آرتچارت | نگاه به سوی شرق از آویش خبره زاده
نگاه به سوی شرق
برآورد
10,000,000,000﷼
31,250 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
46,875 دلار آمریکا
قیمت فروش
10,000,000,000﷼
31,250 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرتچارت | مرگ با مدرنیسم از طلا مدنی
مرگ با مدرنیسم
برآورد
$25,000
-
$35,000
قیمت فروش
$31,563
5.208%
تاریخ حراج
بونامز - 29 بهمن 1400
آرتچارت | مصائب مسیح از افشین پیر هاشمی
مصائب مسیح
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 دی 1396