• بدون عنوان (شماره 34) 1365
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 116 * 127 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده "مسعود عربشاهی 86" (پایین چپ)؛ امضا شده، تاریخ و شماره خورده "مسعود عربشاهی86 #34" (پشت اثر)
فروش در - خانه حراج
5 آبان 1388
برآورد
قیمت فروش
16.279%
آرتچارت | بدون عنوان از رئوف رفاعی
بدون عنوان
برآورد
£4,000
5,488 دلار آمریکا
-
£6,000
8,232 دلار آمریکا
قیمت فروش
£14,000
19,207 دلار آمریکا
180%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | بدون عنوان از کیخسرو خروش
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
12%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 تیر 1397
آرتچارت | بدون عنوان از اندیشه آوینی
بدون عنوان
برآورد
$23,000
-
$23,000
قیمت فروش
$23,000
0%
فروش در
تاریخ حراج
ساوت ساوت - 17 اسفند 1399
آرتچارت | آی دنت نید سکس از افشین پیر هاشمی
آی دنت نید سکس
برآورد
 
قیمت فروش
6.047%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 بهمن 1392
آرتچارت | بدون عنوان از افشین پیر هاشمی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
16.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 فروردین 1393
آرتچارت | بدون عنوان (آبی) از عُمَر ال نقدی
بدون عنوان (آبی)
برآورد
£12,000
16,540 دلار آمریکا
-
£20,000
27,567 دلار آمریکا
قیمت فروش
£15,250
21,020 دلار آمریکا
4.688%
تاریخ حراج
بونامز - 26 آبان 1400
آرتچارت | آرامش در طبیعت کوهین از حسین محجوبی
آرامش در طبیعت کوهین
برآورد
3,000,000,000﷼
12,000 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
16,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,000,000,000﷼
20,000 دلار آمریکا
42.857%
تاریخ حراج
تهران - 24 دی 1400
آرتچارت | بدون عنوان از افشین پیر هاشمی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
7.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394
آرتچارت | بدون عنوان از سونیا بالاسانیان
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 16 تیر 1396